Władze spółki

Zarząd spółki DAGMA

Członkowie zarządu poznali się podczas studiów w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Impulsem do założenia firmy stały się zagraniczne praktyki i zawarte podczas nich nowe znajomości.

Obecnie członkowie zarządu aktywnie realizują swoje życiowe pasje, kolekcjonując obrazy, uprawiając ulubione sporty oraz zdobywając najwyższe szczyty górskie na Ziemi.

Od lewej:

Grzegorz Sikorski, Dariusz Tomasik oraz Marek Kubica
(założyciele i członkowie zarządu spółki DAGMA)