Kontakt

       
       

Biuro
Bezpieczeństwa IT

www.dagma.eu
handel@dagma.pl

40-668 Katowice
Bażantów 4/2 (dojazd)
tel. 32 793 11 00
tel. 32 259 11 00
fax 32 793 11 90

Zobacz wszystkie
numery telefonów

Szkolenia IT

szkolenia.dagma.eu
szkolenia@dagma.pl

40-668 Katowice
Bażantów 4/2 (dojazd)
tel. 32 793 11 80
tel. 32 259 11 80
fax 32 793 11 90

Zobacz wszystkie
numery telefonów

Płytki
Łazienki

www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

40-478 Katowice
Pszczyńska 15 (dojazd)
tel. 32 259 10 01
fax 32 255 69 33
 

Zobacz wszystkie
numery telefonów

DagmaArt
 

www.dagmaart.com
kontakt@dagmaart.pl

40-668 Katowice
Puchały 4/1 (dojazd)
tel. 32 793 12 82
fax 32 793 11 90
 

Zobacz wszystkie
numery telefonów

       

     
DAGMA

Siedziba zarządu

40-478 Katowice
Pszczyńska 15 (dojazd)
tel. 32 259 10 01
fax 32 202 55 55

Dział finansowo-prawny

40-478 Katowice
Pszczyńska 15 (dojazd)
tel. 32 251 88 90
fax 32 251 78 90

     

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852